اردوی پایان سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اردوی یک روزه تفریحی باغ جوان

www.ghodsiansch.ir News 01

#اطلاعیه

اردوی پایان سال در یک روز شاد

اردوی یک روزه تفریحی باغ جوان (چمن مصنوعی، لیزرتگ، پرش در آسمان، بازی درختی)

هزینه اردو: ۲۷۰۰۰ تومان

زمان: یکشنبه ۲۶ خردادماه ۹۸ – از ساعت ۸ الی۱۴

دانش آموزان برای استفاده از دیگر امکانات باغ جوان پول همراه داشته باشند.

جهت ثبت نام به دفتر معاونت فرهنگی مراجعه فرمایید.