چرا مجتمع آموزشی قدسیان

 • اگر احساس می کنید، موفق بودن فرزندتان در مدارس متداول و کنکور و دانشگاه، الزاما به معنای موفق بودن او در زندگی و کار نیست و کشف و پرورش استعدادهای فرزندتان مهم تر است.
 • اگر پرورش شخصیت فرزندتان و شکل گیری خصوصیاتی چون پشتکار، اعتماد به نفس، کرامت و جدیت را مهم تر از یادگرفتن محفوظات کتابهای درسی می دانید.
 • اگر تمایل دارید که فرزندتان بدون تعصب و اجبار، در محیطی مذهبی و خداباور رشد کند و تربیت شود و به خدا و اهل بیت علیهم السلام محبت پیدا کند، و با محبت و اراده شخصی، نماز خواندن را انتخاب کند.
 • اگر تمایل دارید که فرزندتان به صورت تدریجی با مفاهیم آیات قرآن و تعالیم اهل بیت علیهم السلام، بدون اجبار و پرس و جو و بازپس دادن گفته ها، آشنا شده، تا به تدریج عمق فهم او در این زمینه افزایش یابد.
 • اگر فکر می کنید که یاد بگیرد، او فقط آن را حفظ خواهد کرد، و فهم مناسب اتفاق نمی افتد.
 • اگر انتظار دارید در یک فرآیند آموزشی خوب، فهم و درک فرزندتان در دراز مدت، به صورت پایدار رشد یابد.
 • اگر معتقدید، تفاوت های فردی بسیار مهم است، و فکر می کنید بعضی انسان ها در بعضی زمینه ها توانمندتر، و بعضی دیگر در زمینه های دیگر.
 • اگر معتقدید، فرزندتان برای یادگرفتن باید تجربه کند و خاکی یا کثیف شدن بدن یا لباس او نگران کننده نیست.
 • اگر فکر می کنید فرزندتان باید فرهنگ و روحیه کارکردن جدی، و انجام دادن کارهای مختلف از نظافت و ظرفشویی گرفته، تا باغبانی و طراحی و کار با رایانه و مهندسی و اکتشاف، در او شکل بگیرد.
 • اگر فکر می کنید که مهمترین وظیفه مدرسه ایجاد انگیزه، دغدغه و علاقه نوجوان به یادگرفتن و اکتشاف است، و اگر چنین شود، خود فرزندتان بدون فشار بیرونی شدید درس می خواند و یاد می گیرد.
 • اگر معتقدید، تربیت وظیفه توام خانواده و مدرسه است، و فرزندتان بیش از هرچیز دیگری به توجه پدر و مادر نیاز دارد.
 • اگر معتقدید، یادگیری بر اثر تجربه می تواند ماندگارترین نوع یادگیری باشد.
 • اگر معتقدید، آزادی عمل فرزندتان، همراه با نظارت و برنامه ریزی مربیان و خانواده، به ایستادن او روی پای خودش کمک می کند، و فکر می کنید که یادگرفتن و متکی شدن به خودش برای انجام کارها، حتی اگر چند سال طول بکشد، از یادگرفتن ناشی از انجام کارهای تحمیل شده، پایدارتر و موثرتر است.