بنام پروردگار رحمت و رسولش محمدمصطفی(ص) که رحمت للعالمین است.

و مبعث راه و نشانی است برای شروع حرکت 

حرکتی، برای او و به لطف رحمت اش، تا با‌ همراهی هم بتوانیم در دبستان_پسرانه_قدسیان زندگی کنیم.

پیش دبستانی و دبستان قدسیان

از آنجا که دغدغه بسیاری از والدین انتخاب بهترین مدرسه برای تحصیل فرزند خود می باشد، مهم ترین فاکتور ها و معیار ها برای انتخاب بهترین پیش دبستانی و دبستان پسرانه در نظر گرفته شده است.

«العِلمُ سُلطان»

علم عبارت است از اقتدار

در مدرسه_زندگی_قدسیان
علم، خودش یک اقتدار است. هر فردی این اقتدار را داشت،می تواند حرکت کند.
در مدرسه_زندگی_قدسیان اهمیت، یادگیری‌مؤثر برای‌همه بسیار مورد تأکید است.
یادگیرنده ای می تواند توانمند باشد که دانا باشد.
به زیبایی همین بیت:
توانا بود آنکه دانا بود
و همین بروز توانایی هاست که توان حل مسئله را در یادگیرنده تقویت می کند.

علم عبارت است از اقتدار.

همه ما در حال تجربه‌اندوزی،یاددهی و یادگیری هستیم!

در مدرسه_زندگی_قدسیان همه از یكدیگر می‌آموزیم. ما و والدین با همراهی و همدلی یکدیگر برای نیازهای دانش‌آموزان مستمرا در تلاش هستیم. معلمان از پرسش‌های دانش آموزان استقبال می كنند. والدین به سوالات فرزندان خود به چشم گوهری انسانی می نگرند. دانش آموزان بیشتربه دنبال فهم‌مسأله اند نه فقط پاسخ صحیح. در برنامه‌ریزی آموزشی تلاش می‌کنیم که از همه روش ها و ابراز های نوین‌یاددهی‌یادگیری بهره‌گیری کنیم. مربیان امكان‌خطای‌متربی را می پذیرند و تلاش‌برای‌جبران آن را محترم می دانند.
همه ما در حال .... تجربه‌اندوزی،یاددهی و یادگیری هستیم!

چرا باید در مدرسه، زندگی کنیم؟

در مدرسه_زندگی_قدسیان تربیت را به اختصار اینگونه تعریف می کنیم. 《ایجاد بستری برای شکوفایی قابلیت های هفت گانه انسان》 که این قابلیت ها عبارتند از: جسمی، شناختی، هیجانی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و معنوی. در تربیت نیازها را می شناسیم، در لحظه تشخیص می دهیم و به موقع و به شیوه مناسب آن ها را برآورده می‌کنیم. مسئله مهم درتربیت اثربخشی است. و مدرسه مادامی که بخواهد اثربخش باشد، باید مدرسه ای برای زندگی باشد.

فضای‌ محیطی متفاوت

با استفاده از اصول مغز‌محوری

در مدرسه_زندگی_قدسیان محیط ها و فضاهای تعاملی مفروش است. هر دانش آموز قفسه و فضای شخصی برای خود دارد. خبری از نیمکت های رو به تابلو نیست و از میزهای متفاوت و مشارکتی استفاده می کنند. فضای مدرسه با رنگ آمیزی مناسب و گیاهان طبیعی آراسته شده و جو پویا و زنده ای دارد. حیاط مدرسه بستری برای بازی های پر نشاط و برگزاری فعالیت های آموزشی است. کتابخانه در مدرسه قلب تپنده کلاس است که به نیاز دانش آموزان، قفسه ها و کتاب ها طراحی و تهیه شده است. سالن عمومی و چند منظوره ای در پایه وجود دارد که محیطی است پویا ، برای اجرای فعالیت های متنوع ، جمعی و مسئله محور. دفتر معلمان فضایی است کارآمد وپویا نه صرفا محلی برای استراحت.

معلم موثر

در مدرسه_زندگی_قدسیان معلم و مربی می‌بایست اینگونه باشد. مقتدرِ‌‌مهربان خلاق و خوش‌فکر جوان ، پرتلاش و با تجربه تحصیلات عالی و مرتبط آکادمیک ارتباط مستمر و موثر با خانواده تسهیل‌گیری و هدایت‌گر دانش آموز آگاه به مسائل و نیازهای دانش آموز

اصول طلایی ششگانه

مدرسه زندگی دبستان قدسیان در یک نگاه

تفاوت های فردی در مدرسه قدسیان
تفکر پروری در مدرسه قدسیان
مسوولیت پذیری در مدرسه قدسیان
خودکارآمدی در مدرسه قدسیان
حق انتخاب در مدرسه پسرانه قدسیان
مسئله محوری در مدرسه پسرانه قدسیان

آخرین اخبار قدسیان