فرم مصاحبه

جهت نمایش فرم تعیین زمان آزمون ورودی عضو سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل نمایید.

قبل از تکمیل این فرم
حتما پیش ثبت نام دبیرستان دوره اول را انجام داده باشید.

تذکر:

  1. حضور پدر و مادر و دانش آموز راس ساعت الزامی است.
  2. دانش آموزان عزیز مداد و پاکن همراه داشته باشند.
  3. مدت زمان آزمون ورودی ۲ ساعت می باشد لطفا برنامه ریزی بفرمایید.
  4. همزمان با آزمون ورودی دانش آموز، جلسه خانواده پیرامون برنامه های مجتمع آموزشی- تربیتی قدسیان برگزار خواهد شد.
  5. درصورت بروز مشکل با شماره تلفن 32358028 واحد روابط عمومی تماس بگیرید.
  6. جهت جلوگیری از مزاحمت برای همسایگان محترم، وسایل نقلیه خود را در خیابان اردی بهشت پارک بفرمایید.