دبیرستان غیردولتی قدسیان(دوره اول)

 نگاهی متفاوت به تعلیم و تربیت

 در #مدرسه_زندگی:

دانش‌آموزان، طی زندگی در یک محیط اجتماعی و بر عهده گرفتن مسئولیت کارهای واقعی، برای زندگی در جامعه آماده می‌شوند و یاد می‌گیرند چگونه مسائل زندگی خود را حل کرده و روی پای خود بایستند. محیط مدرسه لازم است برای دانش آموزان، سرشار از انگیزه و آراش روانی باشد تا دانش آموز بتواند علاوه بر تحصیل مطالب آموزشی و فرآیند پیشرفت تحصیلی، به کسب مهارت و ارتقاء مهارت ها و زمینه های شخصیتی نیز بپردازد.

از جمله زمینه های پیشرفت شخصیت و ارتقاء توانمندی ها، عرصه تکریم و عزت نفس و عمیق شدن اعتماد به نفس می باشد. طرح آموزشی-تربیتی #مدرسه_زندگی ، مبتنی بر اصول دوازده گانه می باشد که هدف این اصول و برنامه ریزی ها، به بار نشاندن زحمات و هزینه های خانواده و دانش آموز و دبیرستان می باشد.

 

اصول ۱۲ گانه مدرسه زندگی :

خود فراگیری : ایجاد فضایی مناسب با تکیه بر معلومات و مهارت های دانش آموزان برای کشف مجهولات و حل مسئله بدون دخالت مستقیم مربیان

تفاوت های فردی : توجه به ویژگی های دانش آموزان و تنظیم برنامه های مناسب توانایی ها و استعداد های هر فرد.

حق انتخاب: ایجاد فضایی که انتخاب و آزادی به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان تربیت دینی در آن میسور باشد.

کار گروهی: سعی می شود به گونه ای برنامه ریزی شود تا حداکثر فعالیت ها به صورت جمعی و مشارکتی انجام شود.

نشاط و آرامش: ایجاد شرایطی که در آن افراد با آرامش و نشاط در فعالیت ها شرکت کنند و همواره به مدرسه علاقه مند باشند.

عزت و کرامت نفس: ایجاد فضایی که احترام متقابل و تکریم افراد به نحوی باشد که به عزت نفس خود پی ببرند و در صدد حفظ و اعتلای آن برآیند.

درونی کردن انگیزه ها: ایجاد محیطی که فعالیت های دانش آموزان در آن تا حد ممکن با انگیزه های درونی و بدون استفاده از تشویق ها و تنبیه های معمول صورت گیرد.

تقید به ارزش ها: فراهم کردن شرایطی که موجب بیداری فطرت و اعتقاد راسخ دانش آموزان به ارزش های مذهبی و التزام عملی ایشان به شعائر دینی گردد.

خلاقیت و استعداد: ایجاد شرایطی که استعدادهای گوناگون افراد امکان بروز و پرورش پیدا کند و نه تنها مانع بروز خلاقیت دانش آموزان نشود، بلکه مشوق نوآوری ها و ابتکارات جسورانه آن ها شود.

فراگیری دانش: یکی از اساسی ترین اصول مدرسه ی زندگی فراگیری علم و دانش در سطحی مناسب مورد نیاز دانش آموزان است.

مسئولیت پذیری: ایجاد محیطی مناسب در جهت تقویت مسئولیت پذیری افراد به نحوی که دانش آموزان به قدرت برنامه ریزی مناسب با در نظر گرفتن عواقب کارها دست یابند.

ارزیابی: ارزیابی ها و سنجش دانش آموزان بر اساس تلاش و کوشش آنها در طول سال انجام می گیرد و نه فقط به صورت یک آزمون پایانی و یک شیوه ثابت.

 

اهداف:

 • پرورش شخصیت، خصوصیات و فرهنگ
 • تاکید بر فهم ساده قرآن و مفاهیم اهل بیت
 • تقویت فرهنگ کار و تلاش
 • افزایش اراده و پشتکار و قدرت برنامه ریزی
 • پرورش کار گروهی
 • تقویت اعتماد به نفس
 • کسب بصیرت و معرفت دینی
 • لذت کسب دانش و مهارت های زندگی
 • ایجاد استقلال شخصیت
 • یادگیری تحلیلی و قدرت حل مسئله
 • تقویت مهارت های اجتماعی
 • پرورش خلاقیت