دبیرستان دوره دوم

سر در دبیرستان
فضای بیرونی دبیرستان
سالن جلسات
سالن مطالعه
کلاس ها
Previous slide
Next slide

در دبیرستان قدسیان (مدرسه زندگی)

  • در مدرسه فراگیر و ویژه گرا، هر دانش آموز به اندازه استعدادها و توانمندی های خودش یاد می گیرد، و پیشرفت دانش آموز به جای سنجیده شدن با معیارهای ثابت و با دیگران، تنها با خودش و پیشرفت های خودش مقایسه می شود. در این فضا بستری فراهم شده که دانش آموزان تیزهوش -و هر دانش آموزی از ابعادی تیزهوش است)، در کنار دانش آموزان عادی، در یک فضای اجتماعی با هم زندگی واقعی را تجربه کرده، در عین اینکه هرکدام بر اساس ظرفیت های خود، با سرعت مناسب خود حرکت کرده، و پای همه به هم و کتاب درسی زنجیر نمی شود. مسیر طی شده توسط هر دانش آموز، می تواند متفاوت از مسیر سایر دانش آموزان باشد. این مسیر متناسب با خصوصیات و ابعاد شخصیتی و استعدادهای هر دانش آموز تنظیم می شود.
  • – در این جا از منظر یک مدرسه سالم، تلاش شده تا فضای سلامت جسمی و روانی دانش آموزان فراهم شده، و دانش آموزان برای یادگیری با شوق و انگیزه های درونی خودشان، با کاهش تنش و اضطراب، به صورت خودانگیخته تلاش کنند.
  • ما در دبیرستان قدسیان (مدرسه فراگیر و ویژه گرا) علاوه بر تلاش در اجرای اهداف یادشده فوق سه مولفه ی آموزش عمقی، کاربردی و فایده محور را در نقشه راه خود قرارداده ایم که بوسیله این نگاه عمیق آموزشی با ایجاد انجمن های دانش آموزی متربی و دانش آموز خود را به سوی یادگیری مهارت هایی از قبیل مهارت در ایجاد یک ارتباط موفق و سالم، شخصیت تحلیلگر و اجتماعی با نگاه درست به محیط پیرامون و استفاده بهینه از فرصت های پیش رو، تبدیل تهدیدها به فرصتی برای پیشرفت و در نهایت پرورش یک نیروی خلاق، ایده پرداز و توانمند نائل آییم.