دبیرستان دوره اول

سر در دبیرستان
زمین چمن مصنوعی
فضای بیرونی دبیرستان
سالن دبیرستان
Previous slide
Next slide

مدرسه_باید_تربیتی_باشد

توجه_به_ابعادمختلف_تربیت
یکی از ویژگی های مدرسه خوب، توجه به ابعاد مختلف تربیت است.
مدرسه خوب، فقط جایی برای فربه سازی مغزها و انتقال اطلاعات به مغز دانش آموزان نیست.
مدرسه تربیتی، به اخلاق، عواطف و هیجانات، روابط اجتماعی، معنویت و مسائل فرهنگی کودک نیز اهمیت می دهد.

در انتخاب مدرسه برای فرزندتان، ملاک نباید صرفا مسائل درسی و تحصیلی باشد، بلکه به برنامه های مدرسه برای ابعاد دیگرِ تربیتِ فرزندتان نیز توجه کنید.

1