? #گزارش_تصویری

?دورهمی خانوادگی و صمیمانه خانواده قدسیان
?در دهکده منتظران آفتاب
?چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه

?با حضور دانش آموزان، دبیران و خانواده های گرامی