باشگاه حرفه ای ها
طبق اصل کشف استعداد های نهفته و پرورش خلاقیت که بیانگر ایجاد شرایطی است جهت کشف استعدادهای گوناگون دانش آموزان که امکان بروز و پرورش پیدا کند
و نیز مانع برزو خلاقیت دانش آموزان نشود بلکه مشوق نوآوری ها و ابتکارات جسورانه آن ها شود.

در این راستا باشگاه حرفه ای ها در سه سرفصل مهارتی برنامه ریزی شده است.
۱_ رشته های فنی مانند:جوشکاری، کارباچوب، برق و…
۲_ رشته های هنری مانند:معرق، میناکاری،ساخت زیورآلات رزینی،قلم زنی و…
۳_ رشته های علمی مانند:رباتیک، الکترونیک، رایانه و…