با آمدن ویروس کرونا که منجر به بسته شدن مدارس در سراسر جهان شد ، دانش آموزانی وجود دارند که با فراگیری ویروس کرونا نمی توانند به صورت حضوری در کلاس های خود شرکت کنند و باید به راه هایی مانند آموزش آنلاین در دوران کرونا فکر کنند. در نتیجه، با رشد قابل توجه آموزش های الکترونیکی که به موجب آن آموزش از راه دور گستردگی پیدا کرده است ، ماهیت آموزش به طرز چشمگیری تغییر کرده است. با این تغییر ناگهانی و دور شدن از کلاس های درس همچنان دبیران و کادر قدسیان پرقدرت ادامه میدهند تا نیاز شما دانش آموزان را برطرف کنند…..